Petr Žůrek (1959)

Svoje fotografie snímá jediným záběrem a zásadně je nijak neupravuje, neretušuje ani nedělá výřezy. Kompozice jsou předem pečlivě promyšlené a připravené. Tato před­stava a předkamerová skutečnost komponovaná v hledáčku je identicky reprodukována na fotografii.

Vzděláním je jaderný fyzik. Dlouho pracoval pro IT branži. Do svých odborných přednášek koncipovaných multioborově vnášel entuziasmus, který se posléze vyprofiloval návratem k tvůrčí fotografii.

Nástup digitální fotografie a rozvoj kvalitních a vysoce trvanlivých reprodukčních technologií velkoplošného tisku mu umožnily realizovat jeho projekt Big Original – velkoplošné originální obrazy na klíč a multiplatformní výtvarná díla provázené sériemi výstav.

Fotografické obrazy Petra Žůrka se úspěšně uplatňují jako výtvarná dekorace v moderních privátních a firemních interiérech. Jednotlivé obrazy jsou číslované signované tisky. Tisk speciální inkoustovou technologií zachovává kompozicím hluboké odstíny černé a velmi jemnou a rozsáhlou škálu barevných odstínů. Stálost barev po více jak 82 let je prokázána testy.

Fotografie jsou fixovány na hliníkovou sendvičovou desku pro zamezení kroucení v čase vlivem změn vlhkosti a teplot. Adjustace do ojedinělého celoskleněného prachotěsného rámu podtrhuje estetický vjem a trvalou hodnotu obrazu.

"Na svých cestách při objevování míst nepoznamenaných turistickým průmyslem mám možnost snít a utvářet si představy. Stejně jako u projekce filmu se chci nechat obklopit velkou ohromnou plochou a nechat na sebe volně dýchat atmosféru díla, s mými obrazy je to podobné: nechte se vtáhnout, dejte průchod pocitům, uvolněte fantazii, zasněte se.

Obrazy jsou z různých končin světa, které jsem navštívil za poslední 4 roky. Vše jsou originální nasnímané záběry digitálním fotoaparátem, neupravované, neretušované kompozice – jeden záběr. Přesně tak, jak jsem to viděl v hledáčku a ve své představě. Možná u dynamických obrazů budete zkoumat jak na jeden záběr fotoaparátem je možné namalovat tak různorodé a protichůdné pohyby. Zasněte se. Dejte volnost svým myšlenkám, volnému velkému prostoru. Jako při projekci na velkém plátně. Tam lze nalézt odpověď."

Petr Žůrek
petr.zurek@bigo­riginal.cz